Закључци-са-састанка-Јагодина-10.07.2017-издвојена

1 сеп 2018 | ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА НССЗС, АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.07.2017. ГОДИНЕ | 900×312

Закључци-са-састанка-Јагодина-10.07.2017-издвојена