Одговор градоначелника Лесковца

Одговор градоначелника Лескова на Допис НССЗС градоначелнику, од 30.12.2013. године, а везано за балансирање средстава у буџету града Лесковца за обезбеђивање права из радног односа запослених у Центру за социјални рад Лесковац:

Одговор градоначелника Лесковца