Заједничка иницијатива ГСЗСЗ Независност и НССЗС

Грански синдиката здравства и социјалне заштите “Независност” и Нови синдикат социјалне заштите Србије поднели су заједничку иницијативу народним посланицима за стављање амандмана на Предлог закона о буџету републике Србије за 2019. годину, а који се разматра у Народној скупштини. Иницијатива је упућена свим посланичким групама (и позиције и опозиције), а такође и самом предлагачу тог закона – Влади Републике Србије.

Ова законодавна иницијатива ова два гранска синдиката је још један покушај да се део планираних расхода за функционисање установа социјалне заштите, који су по мишљењу синдиката нереално и необјашњиво, без икаквог образложења, енормно увећани у односу на досада планиране и остварене те трошкове у ранијим годинама (неки чак за 94 %), усмере ка стварању буџетског основа да се обезбеде довољна средства да се након доста година изврши попуна броја запослених у установама социјалне заштите до броја одређеног од стране саме Владе (9226 запослених на неодређено време), а на коју потребу већ година указују у својим редовним годишњим извештајима Парламенту и Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности и стручна анализа Републичког завода за социјалну заштиту.

ПРИЛОГ: