Дефинисање норматива здравствених радника у установама социјалне заштите

Медицински радници

На основу одлука донетих на седницама својих органа НССЗС је упутио захтев Влади Републике Србије, РФЗО-у и Министарству здравља, а у вези дефинисања норматива здравствених радника у установама социјалне заштите.

PDFЗахтеви НССЗС Министру здравља и РФЗО-у