Захтев за хитну измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама

НССЗС је упутио ресорним министрима и председници Владе РС захтев за хитну измену уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама, у делу који се односи на утврђене коефицијенте запослених у области социјалне заштите.

Захтев можете прочитати у прилогу овог текста.

ПРИЛОГ: