2. ДАНИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

Од 17.09. до 21.09.2014. године, на Сребрном језеру, у одмаралишту “Рекреатурса”, одржаће се
2. ДАНИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ


————————-

   Поштоване колегинице и колеге, чланови Новог синдиката социјалне заштите Србије и сви запослени у установама социјалне заштите, oбавештавамо вас да Нови синдикат социјалне заштите Србије, у временском раздобљу од 17.09.2014. до 21.09.2014. године, организује “2. Дане социјалне заштите Србије”, као окупљању запослених у установама социјалне заштите, и са циљем упознавања, размене искустава, стицања неких нових знања, вештина и способности, а и реализовања превентивно-рекреативних активности.

   Место одржавања “2. Дана социјалне заштите Србије” је на Сребрном језеру у Одмаралишту “Рекреатурса” Београд.

   У склопу одржавања наведене манифестације је предвиђена реализација следећих тематских дискусија по систему панел-дискусија и округлих столова, са интерактивним приступом учесника и разменом ставова поводом тема скупа (уз активно учешће учесника панел-дискусије).

Предвиђене су следеће тематске панел-дискусије:

ТЕМЕ:

  1. ПРОЦЕС УВОЂЕЊА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – уводничар и фацилитатор – Николић Мирјана – овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;
  2. ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕЛАЗАК НА СИСТЕМ ПРОГРАМСКОГ ФИНАНСИРАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – уводничар и фацилитатор – Николић Мирјана – овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;
  3. ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ УГОВАРАЊА УСЛУГА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА И ПРИМЕНА ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА САДРЖИНЕ И КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ КАО УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ – уводничар и фацилитатор – Никодијевић Зоран;
  4. ПОТРЕБЕ ЗА РАЗВОЈЕМ НОВИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – уводничар и фацилитатор – Зорица Влајинић;

   У поподневним часовима, за учеснике који желе да се баве рекреативно-спортским активностима, организатор је омогућио одржавање спортско-рекреативно-забавних такмичења, која се одржавају на спортским теренима у оквиру комплекса хотела, а обезбеђена је и могућност обиласка културно-туристичких знаменитости у околини.

ПОЗВАНИ УЧЕСНИЦИ : Запослени у установама социјалне заштите Србије.

ПРИЛОГ:

>> ПРОГРАМ
>> ПОНУДА и ПРИЈАВА