ЈАВНО РЕАГОВАЊЕ НССЗС ПОВОДОМ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Поштовани,

у прилогу Вам  достављамо  јавно саопштење Новог синдиката социјалне заштите Србије поводом закључења посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите,  а  и  актуелног захтева Министарства за државну управу и локалну самоуправу за линеарно смањење броја запослених  (рационализацију  кадрова) код  корисника буџетских средстава у првој половини 2015.  године,  до 6,5 %.

У том саопштењу Нови синдикат социјалне заштите Србије изражава своје најоштрије противљење сваком поступању које значи било какву дискриминацију запослених у социјалној заштити у односу на друге делатности у јавном сектору, а и против волунтаристичког приступа неких министарстава у Влади Републике Србије, који нису објективно сагледали чињенице и стање кадрова по секторима, а могу да тешко оштете интересе и функционисање установа социјалне заштите (тиме и нивоа права грађана-корисника тог система), а и да тешко и неправично оштете на Уставу и закону засноване интересе запослених у том систему.  Тиме ће тешко оштетити уставна права и чланова Новог синдиката социјалне заштите Србије, против чега ће се тај синдикат најодлучније борити свим доступним средствима која му сагласно конвенцијама и Уставу стоје на располагању.

Уз  текст  саопштења достављамо и аналитички преглед  раста/смањења  масе  за  плате у органима и јавним службама (директним и индиректним корисницима републичког буџета), осим запослених у установама здравствене заштите (који су део посебног финансијског плана РФЗО), и то почев од буџета за  2012.  до  2015. године,  а  из  којег се јасно и недвосмислено види однос органа власти према одређеним секторима (висини плата и броју запослених).

Нови синдикат социјалне заштите Србије изражава наду да ће надлежни органи Владе Републике Србије размотрити и уважити оправдане примедбе изнете од стране Новог синдиката социјалне заштите Србије, јер нико нема право да свесно крши уставна права грађана ове државе и да врши дискриминацију запослених у социјалној заштити и крши њихова људска права, оправдавајући се макар и интересима општег благостања и развоја демократског друштва у целини, а што повлачи са собом питање могуће одговорности у складу са законом.

С  пуним поштовањем,

Председник  НССЗС  –  Братислав Цветковић, с.р.

ПРИЛОЗИ:

ЈАВНО  РЕАГОВАЊЕ  НССЗС  ПОВОДОМ  ПКУ – 15.01.2015.
Анализа  плата  од  2012. до  2015. године