Обраћање   НССЗС   председнику владе

Zahtev predsedniku vlade
ОБРАЋАЊЕ НОВОГ СИНДИКАТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ ПОВОДОМ НАЈАВЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ