Информације о актуелним иницијативама >> ЈУН 2022.

Поштовани,
поводом веома сложене и веома тешке финансијске ситуације у којој се налази већина установа социјалне заштите, нарочито установа за домски смештај, која у значајној мери утиче или може неповољно утицати у погледу остваривања права запослених у установама социјалне заштите, Нови синдикат социјалне заштите Србије (НССЗС) у овом моменту покреће иницијативу за одржавање састанка свих релевантних социјалних партнера у области социјалне заштите (синдиката, асоцијација и струковних удружења, удружења послодаваца). Након тога би били изнети одређени консензусом дефинисани захтеви према надлежном органу за решавање тих проблема – Влади.

Иако се исти пре свега тичу услова пословања и рада установа, као основу за остваривање и права запослених, та веома неповољна пословна основа веома неповољно утиче и на степен остваривања права запослених у установама на раду и по основу рада.

Из тих разлога смо покренули иницијативу код осталих синдиката у области, да сви репрезентативни синдикати покрену заједничку иницијативу, као социјални партнер, за одржавање тог једног састанка.

У овом моменту смо добили позитивну потврду од Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите “Независност” о њиховој спремности за прикључење тој иницијативи у својству сазивача састанка, а у овом моменту очекујемо и одговор Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије на позив за прикључење овој заједничкој активности.

Имамо прелиминарну потврду да ће на том састанку учествовати и оба удружења послодаваца, која већ прикупљају одређене податке ради доказивања оправданости захтева везаних за средства за редован рад установа до краја године.

Састанак социјалних партнера би требао да се одржи до краја месеца јуна, и то на иницијативу синдиката.

Ради информисања чланова Новог синдиката социјалне заштите Србије, у прилогу Вам достављамо текст позива за састанак који се сада усаглашава, и почетни нацрт могућих захтева према Влади Републике Србије. С тим у вези је остављен простор да сваки синдикат изнесе и одређене захтеве који се тичу права запослених (плата, попуне запослених, односа међу коефицијентима и слично), па Вас молимо да са колегиницама и колегама обавите консултације и доставите нам у писаној форми на е-маил Синдиката, како би исте разматрало Председништво и изнело их као захтеве Новог синдиката социјалне заштите Србије по питањима која се тичу радноправног сегмента и права запослених.

Молимо Вас да нам своје предлоге доставите закључно са 15.06.2022. године.

Очекујемо да ће у наредних неколико дана бити дефинисан термин и место одржавања састанка, и да ће позив за састанак бити послат позваним учесницима, о чемо ћемо Вас известити.

С пуним поштовањем,
потпредседник НССЗС, Драгана Новаковић
и секретар НССЗС, Никодијевић Зоран

ПРИЛОЗИ: