Захтев за стављање ван снаге препоруке број: 560-00-316/2021-09

Нови синдикат социјалне заштите Србије (НССЗС) је упутио захтев  Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за  хитно  стављање  ван  снаге  издате  препоруке број: 560-00-316/2021-09, од 15.07.2021. године, у којој се наводи да сви запослени који нису вакцинисани, након повратка са одсуства са посла, не могу започети са радом у установама социјалне заштите без поседовања негативног РCR теста, а који не сме бити старији од 48 сати и да ће се тестирање вршити о трошку запосленог.

Препоруку Министарства, као и захтев НССЗС можете видети у прилогу.

Потпреседница НССЗС, Драгана Новаковић