ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 14062013

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 14062013, ПРВЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА НССЗС