ЗАКЉУЧАК ПРЕДСЕДНИШТВА

      На основу чл. 78. Статута Новог синдиката социјалне заштите Србије, Председништво Новог синдиката социјалне заштите Србије је на својој седници одржаној у Алексинцу, дана 14.06.2013. године, под тачком 5. дневног реда донело следећи закључак:

Zaključak broj 5 sa sednice Predsedništva Novog sindikata socijalne zaštite Srbije, održane 14.06.2013. godine.
Закључак Председништва НССЗС – 14.06.2013. год.