ЈАВНО САОПШТЕЊЕ НССЗС ПОВОДОМ ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

У прилогу можете прочитати јавно саопштење Новог синдиката социјалне заштите Србије поводом донетог Закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, а који ће ускоро ступити на снагу.

О овом ставу Новог синдиката социјалне заштите Србије, поводом прописа који значајно неповољно утиче на материјални положај запослених у установама социјалне заштите Србије, се обавештава целокупна синдикална и општа јавност у Републици Србији, сви релевантни државни органи и представници међународних организација у Србији.