САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

      Поштоване колегинице и колеге,

      у прилогу вам достављамо саопштење Новог синдиката социјалне заштите Србије од 02.10.2014. године поводом најновије верзије Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи, који је у процедури пред Министарством правде и Владом Републике Србије, а која је објављена на сајту Министарства правде.

      Поред овог саопштењa, достављамо вам  и актуелни текст Нацрта Закона и реаговања НССЗС-а од 15.07.2014. године поводом раније верзије Нацрта.

      Нови синдикат социјалне заштите Србије изражава наду да органи власти (Министарство правде, Влада Републике Србије и Народна скупштина) неће изменити Закон о бесплатној правној помоћи у смислу поновног покушаја наметања тих обавеза центрима за социјални рад, а уколико се то деси НССЗС ће самостално или у сарадњи са другим синдикатима и друштвеним чиниоцима адекватно реаговати у заштити интереса наших колегиница и колега из центара за социјални рад.

      НССЗС посебно напомиње и да је реакција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања била по овом питању потпуно одговарајућа и правовремена, а у заштити интереса центара за социјални рад, њихове функције и интереса запослених у њима.

      С  поштовањем, Председник НССЗС,  Братислав Цветковић

ПРИЛОГ:

* ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
* ПРОТЕСНО САОПШТЕЊЕ НССЗС – 15.07.2014.
* НАЦРТ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ –текст након одржане јавне расправе и мишљења EK