Јавно саопштење НССЗС поводом најаве замрзавања плата

  • ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ЕКОНОМИЈЕ
  • МИНИСТАРСТВУ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
 •       Поводом неких најава у јавности о мерама за превазилажење проблема буџетског дефицита, које су усмерене на замрзавање плата у јавном сектору руководство Новог синдиката социјалне заштите Србије (НССЗС), изражава једнодушни став чланова НССЗС којим се најодлучније противе било каквим најавама замрзавања плата запосленима у систему социјалне заштите, а нарочито линеарном и неселективном замрзавању плата у области јавног сектора и јавних услуга под контролом државе.

        Запослени у установама социјалне заштите се већ дуже време налазе у веома тешком материјалном положају, са веома великим бројем запослених који су принуђени да уместо плата обрачунатих у складу са прописима о платама из месеца у месец примају минималне зараде према Закону о раду. НССЗС сматра да би свако ново замрзавање плата запослених у овој области би значило и ново замрзавање дугогодишње неправде према њима, које се огледа у чињеници да запослени у овој области, упркос изузетно тешких услова рада и изузетно великог оптерећења на раду у установама социјалне заштите (центрима за социјални рад, установама за лица са менталним сметњама, за инвалидна, стара или васпитно запуштена лица), већ више од 10 година имају далеко најмање просечне плате од свих сегмената из оквира јавних служби односно јавног сектора Републике (државних органа, установа, јавних предузећа).

        НССЗС напомиње да би ово значило да би се, уместо озбиљне и свеобухватне трансформације система социјалне заштите у условима енормно нарастајућих потреба друштва за обезбеђивањем заштите и подршке све већем броју становника, а што, поред нужности даљег значајног улагања у опремање и осавремењавање услова рада институција које се тиме баве, укључује и нужне активности на кадровском плану (као једном од кључних ресурса тог система за успешно вршење функције), на овај начин вишедеценијске неправде према запосленима у систему социјалне заштите наставиле, и запослени у тој области и даље одржавали у неравноправном положају у односу на друге запослене. НССЗС сматра да узроци фискалних проблема државе и друштва нису никако у сектору социјалне заштите и платама запослених у тој области, већ у сасвим другим сферама друштвеног живота, и да никако не било правично да цех „лечења“ тих проблема треба да сносе запослени у тој области, већ мере државе треба усмерити према узроцима проблема.

        Просечне плате у сектору социјалне заштите, према званичним статистичким подацима, су већ више од 7 година у значајном и све већем опадању у односу на просечне плате у државним органима и организацијама социјалног осигурања, здравство, просвету, културу (са растом диспаритета међу њима), а нарочито у односу на јавна предузећа која се баве неким пословима из оквира јавних служби и која су под контролом и субвенцијама државе. Оне су, то званични подаци недвосмислено показују, евидентно много ниже од других сектора под контролом државе, а и од многих сектора привреде и сектора услуга у којима постоје монополи (финансијски, услужни). Те плате су у деценијском паду у односу на раст потрошачких цена (раније цена на мало), и знатно су актуелно ниже од просечне зараде у Републици (па тиме и од привреде).

        При томе, оптерећење на раду запослених у установама социјалне заштите, услед енормног повећања обима и сложености рада са знатно нарастајућим бројем најрањивијих категорија грађана којима су помоћ и подршка државе неопходни (материјално угрожена лица, лица са породичним проблемима, избегла и расељена лица, лица са посебним потребама и инвалидна лица), значајно и све више расте. То оптерећење ће евидентно у наредном периоду још више расти, а већ више од 10 година се од органа надлежних за планирање јавних финансија на веома груб начин игнорише дијагностикована чињеница да у систему социјалне заштите хронично недостаје 20 % запослених за успешно, потпуно и квалитетно вршење функције у садашњим оквирима, а камоли за достизање нових савременијих европских стандарда рада. Многи од запослених у том систему су у минулим годинама и сами доведени на руб егзистенције, са понижавајућим односом да за свој рад не могу да приме плату већ им држава исплаћује заштитни додатак до минималне зараде, или да не могу да издржавају себе и своју породицу. И у ранијем периоду, услед неуважавања стварног стања и превладавања голог фискалног погледа на решавање финансијских проблема у којима се држава налазила, био је присутан неравноправни и неправедан третман органа власти према овом једном од кључних система у држави, који је у претходне две деценије изнео и амортизовао највећи терет негативних последица транзиције, радећи у веома неповољним и високо стресним условима рада са најрањивијим категоријама становништва.

        Нови синдикат социјалне заштите Србије позива органе власти да пре него што евентуално донесу одлуку о линеарном и неселективном замрзавању плата у јавном сектору у оквиру мера фискалне консолидације јавних финансија, изврше детаљну и свеобухватну анализу висине плата у појединим секторима под контролом државе, њихове висине у односу на просечну, а нарочито у секторима јавних услуга које пружају предузећа која су државни монополисти и јавним агенцијама, њиховог раста или пада и односа према расту потрошачких цена, и стања и услова у којима ти сектори врше своју функцију, те да ефекте тих мера усмере према стварним узроцима фискалних проблема и секторима који су у повољнијем материјалном положају од социјалне заштите. Исхитрено поступање са голим линеарним фискалним погледом на решавање проблема, упркос краткорочним позитивним фискалним ефектима, може у систему социјалне заштите да води ка додатном слабљењу квалитета кадровског потенцијала, као кључном ресурсу тог система, ка додатној дестимулацији за рад и додатном повећању нивоа стреса на раду запослених. То би неминовно водило и ка поспешивању одлива квалитетних младих кадрова у земље Европске Уније, у којима је то јако недостајући и веома тражени кадар. То може довести до ненадокнадивих последица по систем социјалне заштите и државу, нарочито у условима када ће тај проблем недостатка стручњака у овој области бити веома велики проблем на многим деловима територије Републике. Свака погрешка у овом веома осетљивом сектору може имати веома дугорочне, веома тешке, и по државу веома скупе последице у условима актуелног и очекиваног повећања броја лица о којима се овај сектор у друштву стара или ће морати да се стара у наредној деценији.

        Запослени у систему социјалне заштите су професионалци, који сваког дана, упркос покушају неких да то негирају, своју хуманост и разумевање према грађанима у проблему исказују у раду, али је за њих веома болно сазнање да се све друштвене кризе и нерационалности без њихове икакве кривице преламају највише преко њихових леђа, и то ствара осећај код њих да су на маргини друштва и неравноправни са другима, те неадекватно вредновани према тежини посла који обављају.

        НССЗС захтева од Министарства финансија и економије да све ове аргументе, документоване званичним подацима у прилогу, на објективан и одговоран начин анализира пре доношења било каквих исхитрених мера усмерених на консолидацију јавних финансија, које би додатно на разноразне начине погодиле запослене у социјалној заштити. У том смислу упозорава да би услед тешке погрешке претходног министра финансија, да се ушло у трансформацију система социјалне заштите без билансираних иоле довољних средстава за опремање и кадровско оспособљавање система за вршење функције у складу са новим Законом о социјалној заштити, неком новом несмотреном погрешком актуелног министра финансија тај систем могао бити доведен у ситуацију да у наредном периоду не може да изврши своју друштвену функцију, на начин и у обиму одговарајућем очекиваним потребама и захтевима у трансформацији, и да би се тиме нанеле тешке последице по друштво у целини и права грађана. НССЗС је у потпуности свестан да ће у наредном периоду издвајања за социјалну и здравствену заштиту све више и у дужем временском раздобљу расти, што ће представљати енормни и све већи терет за јавне финансије, али и наглашава да све то (већа издвајања за права из социјалне заштите грађана) никако не би смело да буде на терет смањења средстава за рад система социјалне заштите (даље опремање и осавремењавање услова рада инсититуција), признања неминовности потребе за повећањем признатог броја извршилаца, или на терет материјалног положаја запослених у том систему, који је већ неиздрживо лош. У том смислу НССЗС захтева од Министарства финансија и економије да се никако не умањује обим средстава система у најављеном ребалансу буџета.

        Нови синдикат социјалне заштите Србије позива и друге гранске синдикате у области социјалне заштите да се придруже овим захтевима и искажу свој став, и позива их да заједничком акцијом свих синдиката и израженим јединством у ставу покажу да не прихватају евентуално замрзавање плата запослених у систему социјалне заштите Србије, који никада није био нити ће бити узрок кризе јавних финансија Републике, нити било какво умањивање обима средстава за рад тог система у буџету Републике.

        Нови синдикат социјалне заштите Србије наглашава да ово јавно саопштење не значи било какву политизацију, и да подржава све активности Владе ка борби против корупције, за консолидацију свих државних функција и уређење државе, и отклањање узрока фискалног дефицита, али да такође не прихвата да запослени у социјалној заштити буду у неравноправном положају у односу на друге грађане, и захтева од наведених органа Владе да се адекватно вреднује и уважава тежак и одговоран рад запослених у социјалној заштити. У том смислу нарочито подржава став председника Владе да замрзавања плата не сме бити.

        ПРЕДСЕДНИК    НССЗС
         Цветковић Братислав

  ПРИЛОГ:
  01 UPOREDNI GRAFIČKI PRIKAZ RASTA PLATA OD 2007. DO 2013. GODINE
  02 UPOREDNI GRAFIČKI PRIKAZ INDEKSA RASTA POTROŠAČKIH CENA I OSNOVICE ZA PLATU
  03 UPOREDNI GRAFIČKI PRIKAZ PROSEČNIH ZARADA U REPUBLICI I PLATA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
  04 GRAFIČKI PRIKAZ RASTA OSNOVICE ZA PLATU
  05 GRAFIČKI PRIKAZ INDEKSA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA
  06 GRAFIČKI PRIKAZ RASTA KOEFICIJENATA ZA PLATE- CENTRI ZA SOCIJALNI RAD
  07 GRAFIČKI PRIKAZ RASTA KOEFICIJENATA ZA PLATE – DOMOVI ZA STARE
  08 GRAFIČKI PRIKAZ RASTA KOEFICIJENATA ZA PLATE – USTANOVE ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA