ПРЕДЛОГ ШЕМА ПЛАТНИХ РАЗРЕДА И ПЛАТНИХ ГРУПА

НССЗС је на седници својих органа усагласио ставове по питању платних група и платних разреда и такав предлог изнео јавности и свим релевантним субјектима у друству.

У прилогу можете детаљније видети поменути предлог.

НССЗС >> ПРЕДЛОГ ШЕМА ПЛАТНИХ РАЗРЕДА И ПЛАТНИХ ГРУПА