САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо све чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије, сву синдикалну јавност у установама социјалне заштите, надлежне државне органе и електронске и штампане медије да је Републички одбор Новог синдиката социјалне заштите Србије, на својој седници одржаној у Пландишту, дана 05.11.2014. године, разматрајући сва најбитнија и најактуелнија питања од значаја за материјални положај и остваривање права запослених у установама социјалне заштите (плаћање минулог рада, смањење плата, закључење посебног колективног уговора, сачињавање предлога платних група и платних разреда), и донео следеће одлуке:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ