ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА НССЗС, АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОД 10.07.2017. ГОДИНЕ

Састанак - Јагодина - 10.07.2017

У Јагодини је дана 10.07.2017. године одржан састанак председника скупштине и УО Асоцијације центара за социјални рад Србије, председника скупштине и овлашћеног представника УО Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, директора и секретара Коморе социјалне заштите Србије, председника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије и секретара Новог синдиката социјалне заштите Србије.

У прилогу можете прочитати двевни ред и закључке са поменутог састанка.

ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА У ЈАГОДИНИ – 10.07.2017.

ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА У ЈАГОДИНИ – 10.07.2017.