Иницијатива Новог синдиката за амандмане на Предлог закона о буџету за 2020. годину

Обавештавамо чланство Новог синдиката социјалне заштите Србије и свеукупну синдикалну јавност да је НССЗС поднео иницијативу за амандмане на Предлог закона о буџету за 2020. годину, који је у процедури пред Народном скупштином.

Подносилац иницијативе за поменуте амандмане (грански синдикат у области социјалне заштите) упутио је допис свим посланичким групама и ресорним одборима (преко секретаријата НС и директно на доступне и-мејл адресе парламентарних странака), а и предлагачу закона.

Уз доставу ове иницијативе посебно указујемо и на чињеницу да су исте аргументе из образложења овог амандмана изнели и Заштитник грађана у редовним годишњим извештајима за 2016., 2017. и 2018. годину и Повереник за заштиту равноправности у редовним годишњим извештајима за 2017. и 2018. годину, а који је покренуо и одговарајуће званичне иницијативе за обезбеђивање неопходне попуне недостајућих кадрова у установама социјалне заштите. Све ове извештаје је усвојила Народна скупштина Србије.

О поднетој иницијативи се обавештавају, ради информисања, и Председник Републике, Заштитник грађана, Повереник за равноправност, ресорна министарства за социјална питања и за финансије и штампани и електронски медији, а и синдикална јавност у Србији.


С пуним поштовањем,
председник НССЗС,
Братислав Цветковић

ПРИЛОГ:
pdf-icon-malaАМАНДМАН НА ЗАКОН О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ