Oбaвeштeњe o oдржaвaњу трибинe у Бaњи Вруjци, дaнa 17.09.2018. гoдинe

Поштоване колегинице и колеге,
запослени у установама социјалне заштите на основним и специјализованим стручним пословима и на правним пословима у установама социјалне заштите, обавештавамо Вас о одржавању једнодневне трибине која се одржава у Бањи Врујци, у конгресној сали Хотела “Врујци”,  дана  17.09.2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова, а са темом : „Практични аспекти примене конвенција, стратегија и прописа о забрани дискриминације у установама социјалне заштите – анализа законског оквира и стања и дефинисање предлога за побољшање “.

Суорганизатори наведене трибине су Нови синдикат социјалне заштите Србије, Повереник за заштиту равноправности и Комора социјалне заштите, а уводничари тема су – Бранкица Јанковић, Повереник за заштиту равноправности, Јелена Котевић, руководилац Групе у канцеларији Повереника за заштиту равноправности и Микаина Стевановић, председник Етичког одбора Коморе социјалне заштите.

На скуп су позвани и представници сектора за бригу о породицу и социјалну заштиту и за антидискриминациону политику Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Заштитника грађана, а и Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Основна идеја суорганизатора ове трибине је обезбеђивање бољег степена упознавања стручне јавности-запослених у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите за домски смештај са утврђеним обавезама у погледу примене међународних и домаћих правила везаних за спречавање дискриминације грађана а нарочито корисника тог система, а и са обавезама које у том погледу проистичу из примене Кодекса професионалне етике стручних радника, бољи степен препознавања случајева могуће дискриминације од стране практичара, упознавање контролног механизма – Повереника за заштиту равноправности са проблемима у пракси стручних радника приликом рада на остваривању права грађана из области социјалне и породично-правне заштите и у обезбеђивању равноправности корисника система, интерактивна размена ставова и аргумената учесника трибине и доношење заједничких закључака учесника на основу размене ставова ради предузимања мера за побољшање стања по питању обезбеђивања пуне равноправности грађана, те њихово презентовање стручној јавности и надлежним органима и иницирање надлежним органима предузимања мера за побољшање стања по питању спречавања дискриминације грађана.

Ова трибина је дефинисана као скуп са интерактивним приступом, са уводничарима и дискусијом свих учесника у другом делу, и иста је пријављена и категорисана од стране органа Коморе социјалне заштите са прописаним бројем бодова за одржавање лиценци.

Обавештавамо Вас да је због интереса обезбеђивања интерактивности број учесника трибине лимитиран на не више од 50, због чега је неопходно да заинтересоване колегинице и колеге пријаве своје учешће организатору путем и-мејла, који ће издавати потврде о прихватању пријаве према редоследу пријављивања.

У складу са Бодовном листом услова за стицање бодова за обнављање лиценце:

  • организатор трибине остварује  8 (осам) бодова,
  • водитељ трибине  6 (шест) бодова,
  • активни учесник учешћем на трибини остварује  5 (пет) бодова,
  • а слушалац   3 (три) бода.

 

Такође Вас упознајемо и да је ова трибина део манифестације коју од 15.09. до 20.09.2018. године у Бањи Врујци организује Нови синдикат социјалне заштите под називом “6. дани социјалне заштите“, као манифестацију едукативно-рекреативног карактера, у оквиру које су, поред трибине дана 17.09.2018. године, у осталим данима предвиђени и одређени едукативни округли столови на друге теме од значаја за запослене у социјалној заштити, а по програму едукативних скупова.

 

У прилогу Вам достављамо текст обавештења о одржавању трибине и преглед свеукупног програма едукација по данима.

 

С поштовањем,
Председник НССЗС – Братислав Цветковић, с.р.
Секретар НССЗС – Никодијевић Зоран, с.р.

ПРИЛОЗИ: