Захтев за давање инструкција у погледу начина организовања рада у ЦСР

Нови синдикат социјалне заштите Србије (НССЗС) се данас обратио надлежнима у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у погледу потребе за додатним инструкцијама у вези приправности, а и са захтевом за ажурно и недискриминаторно поступање у исплати тих права запосленима у центрима за социјални рад.

Захтев за давање инструкција за организацију рада у ЦСР - 1
Захтев за давање инструкција за организацију рада у ЦСР - 2