ЗАХТЕВ НССЗС ЗА ПОПУНУ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Нови  синдикат  социјалне  заштите  Србије  (НССЗС)  упутио  је  председнику Владе,  министру  финансија  и министру  за  рад,  запошљавање, борачка  и  социјална питања  допис  у  вези  попуне  неопходног  броја  извршилаца  у  установама  социјалне  заштите,   у  складу  са  актом  Владе  о  максималном  броју запослених  на  неодређено  време  у  установама  социјалне  заштите  за  2017. годину.

Предметни  захтев  се,  између осталог,  односи  на  доследно  поштовање  одговарајуће  Одлуке  Владе  Републике  Србије  у  том  погледу,  билансирање  довољног оквира  средстава  за  плате  за  предвиђени  број  запослених  на  неодређено  време  у  установама  социјалне  заштите  према  Одлуци  владе  и  за  одобравање попуне  недостајућег  броја  запослених  у  складу  са  тим  актом.

О  упућеном  допису  смо  упознали  и  одговарајуће  службе  Председника Србије,  Заштитника грађана,  Повереника  за  заштиту  равноправности  и  синдикалну  јавност  у  установама  социјалне заштите  Србије.

Надамо се  да ће органи Владе уважити ове,  више него оправдане,  захтеве  Новог  синдиката  социјалне  заштите  Србије.

pdf-icon-mala ЗАХТЕВ НССЗС ЗА ПОПУНУ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ОКТ 2018