Захтев НССЗС у вези исплате новчаних новогодишњих честитки

Нови синдикат социјалне заштите Србије (НССЗС) упутио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања захтев за предузимање свих мера да се обезбеди недискриминаторско поступање у погледу исплате новчане новогодишње честитке за децу запослених у установама социјалне заштите.ПРИЛОГ:

ЗАХТЕВ НССЗС МИНИСТРУ ЗА РАД У ВЕЗИ НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ