Одговор Повереника за заштиту равноправности

Одговор Повереника за заштиту равноправности једном од подносилаца заједничке иницијативе за амандман на предлог Закона о буџету за 2019. годину, који су посланицима и Влади упутили Грански синдикат здравства и социјалне заштите “Независност” и Нови синдикат социјалне заштите Србије, а којим је Повереник подржао дату иницијативу као оправдану.

Повереник је тиме остао доследан својим ранијим званичним ставовима и захтевима Народној скупштини, а који се поклапају и са ставовима Заштитника грађана, који такође већ две године заредом у својим годишњим извештајима Народној скупштини указује да мањак људи у систему социјалне заштите угрожава функцију установа и права грађана из ове области.

ПРИЛОГ: