Примедбе и сугестије НССЗС на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Допис - издвојена слика

Нови синдикат социјалне заштите Србије је изнео примедбе и сугестије на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, који је сачинила стручна служба Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и проследила га установама преко Удружења послодаваца установа социјалне заштите Србије.

НССЗС је овај свој став доставио свим одговорним лицима у том Министарству (почев од министра, па закључно са свим надлежним), ресорном Покрајинском секретаријату, а о томе је обавестио и све установе социјалне заштите за домски смештај у Србији, све друге гранске синдикате у тој области, а и струковна и пословна удружења у области социјалне заштите.

 

ПРИЛОЗИ: