ОБРАЋАЊЕ МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Обраћање Министарству правде поводом нацрта Закона о бесплатној правној помоћи