1. МАЈ – МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА

СВИМ ЧЛАНОВИМА НОВОГ СИНДИКАТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ, А И ДРУГИМ ЗАПОСЛЕНИМ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ЧЕСТИТАМО МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА.

У ЦИЉУ БОРБЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОСТОЈАНСТВЕНИ РАД, НА ПРАВИЧНЕ УСЛОВЕ РАДА И ПРАВИЧНУ НАКНАДУ ЗА РАД, ПОРУЧУЈЕМО:

“ПРЕПОЗНАЈ СВОЈЕ ИНТЕРЕСЕ, ОРГАНИЗУЈ СЕ И ИЗБОРИ СЕ”.