Обавештење о допису Заштитника грађана Новом синдикату социјалне заштите Србије

Поштоване колегинице и колеге, запослени у установама социјалне заштите,
обавештавамо Вас о извештају Заштитника грађана од 15.03.2018. године о оствареној контроли рада државних органа поводом притужби које је НССЗС био упутио својим дописом почев од 16.10.2016. године, обновљеног 25.10.2017. године, а у вези попуне одговарајућег броја недостајућих запослених у установама социјалне заштите, све до максималног броја запослених у том систему, који се финансира из извора Републике, односно до 9226 запослених.

Из изложеног се може закључити да је у поступању по захтевима НССЗС-а, а и уз одговарајуће активности Заштитника грађана у том погледу, у 2017. години одобрена попуна укупно 167 запослених на упражњеним/слободним радним местима, те да је тиме окончан поступак контроле Заштитника грађана по притужби синдиката, али се може сазнати и чињеница да је за 2018. годину одбијен захтев ресорног Министарства за попуну 235,50 запослених. Оно што се из предметног извештаја може утврдити је да су органи власти, поступајући по захтевима Новог синдиката социјалне заштите Србије само делимично отклонили несагласност фактичког броја ангажованих лица на неодређено време у односу на акт Владе о утврђивању тог броја (да су извршили попуну 167 запослених), али да за 2018. годину још увек нису одобрили попуну 235,50 запослених.

Овим обавештавамо све чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије а и свеукупну јавност у установама социјалне заштите Србије да ће Нови синдикат социјалне заштите Србије наставити своје започете активности према свим органима Владе Републике Србије, а и пред другим независним државним органима у земљи, укључујући и обавештавање релевантних тела међународних организација и предузимање мера за утврђивање нечије одговорности у министарству за финансије, у настојању да се обезбеди да се доследно отпоштује акт Владе о одређивању потребног броја запослених у систему социјалне заштите које финансира Република (9226), односно да се обезбеди поштовање у складу са законом донетог акта Владе.

НССЗС ће такође захтевати да се у 2018. години оконча и измена подзаконског акта о ближим условима и стандардима или доношење других подзаконских акта о ревизији крајње застарелог и неодговарајућег односно превазиђеног норматива кадрова у систему социјалне заштите, како када се ради о установама за домски смештај (заснованог на 1993. години) тако и када се ради о центрима за социјални рад (заснованог на 2007. години), односно о признању факта да је и број од 9226 запослених неодговарајући у односу на упоредиве стандарде кадрова у свим земљама окружења а и у ЕУ. НССЗС сматра да без тога не могу бити остварени циљеви зацртани у разним стратегијама за приступање ЕУ, прилагођавање стандарда у тој области европским стандардима, нити може бити обезбеђено извршење препорука Заштитника грађана и констатација о недостацима презентованих у годишњем извештају за 2017. годину, а који је достављен Народној скупштини.

Ради информисања јавности у прилогу, уз допис Заштитника грађана од 15.03.2018. године, достављамо и текстове захтева које је НССЗС упућивао органима Владе 16.10.2016. и 25.10.2017. године.

С пуним поштовањем,
председник НССЗС Братислав Цветковић, с.р.

ПРИЛОЗИ:

Допис Заштитника грађана НССЗС – 15.03.2018
ЗАХТЕВИ НССЗС – 16.10.2016
Захтев Влади за попуну броја извршилаца на неодређено време – 25.10.2017