УСКРШЊА ЧЕСТИТКА

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА

Дефинисање норматива здравствених радника у установама социјалне заштите

Дефинисање норматива здравствених радника у установама социјалне заштите
На основу одлука донетих на седницама својих органа НССЗС је упутио захтев Влади Републике Србије, РФЗО-у и Министарству здравља, а у вези дефинисања норматива здравствених радника у установама социјалне заштите. Захтеви НССЗС Министру здравља и РФЗО-у

Захтев за исплату једнократне новчане помоћи

Захтев за исплату једнократне новчане помоћи
НССЗС је упутио захтев Влади Републике Србије за исплату једнократне новчане помоћи. Захтеви НССЗС за једнократну помоћ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ НССЗС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ НССЗС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Овим путем обавештавамо све чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије и све колегинице и колеге запослене у социјалној заштити о садржини и резултатима састанка представника Заштитника грађана и Новог синдиката социјалне заштите Србије, одржаног дана 29.09.2016. године, у просторијама Заштитника грађана. Састанак је протекао у изузетно коректној атмосфери, у размени различитих ставова и аргумената, у ...

ЧЕТВРТИ ДАНИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЧЕТВРТИ ДАНИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
На основу одлуке Председништва и Републичког одбора Новог синдиката социјалне заштите Србије, од 21.07.2016. године, овај Синдикат организује „4. Дане социјалне заштите Србије“, као скуп едукативно-рекреативног карактера. Манифестација је намењена за чланове Новог синдиката социјалне заштите Србије, али и друге запослене у установама социјалне заштите Србије, а организује се у Хотелу “Врујци”, у Бањи Врујци, ...

ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И РЕДОВАН ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТАКА НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ПРИПРАВНОСТИ УСЛЕД УСЛУГА НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И РЕДОВАН ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТАКА НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ПРИПРАВНОСТИ УСЛЕД УСЛУГА НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И РЕДОВАН ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ДОДАТАКА НА ПЛАТУ ПО ОСНОВУ ПРИПРАВНОСТИ УСЛЕД УСЛУГА НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОЧИГЛЕДНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОЧИГЛЕДНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ЗАХТЕВ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОЧИГЛЕДНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СЕГМЕНАТА ПКУ

СРЕЋАН 8. МАРТ

СРЕЋАН 8. МАРТ

ЈАВНО РЕАГОВАЊЕ НССЗС ПОВОДОМ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ЈАВНО РЕАГОВАЊЕ НССЗС ПОВОДОМ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ  ПКУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Поштовани, у прилогу Вам  достављамо  јавно саопштење Новог синдиката социјалне заштите Србије поводом закључења посебног колективног уговора за делатност социјалне заштите,  а  и  актуелног захтева Министарства за државну управу и локалну самоуправу за линеарно смањење броја запослених  (рационализацију  кадрова) код  корисника буџетских средстава у првој половини 2015.  године,  до 6,5 %. У том саопштењу Нови ...

ЗАХТЕВ ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НССЗС

ЗАХТЕВ ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НССЗС
Допис Помоћнику министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Бранки Гајић, везано за пријем делегације Новог синдиката социјалне заштите Србије